Romania

map-romania

Parteneriatul de Învățare în Regiunea Dunării aduce laolaltă asociațiile naționale ale companiilor de apă din regiunea Dunării. Scopul acestuia este de a oferi un set cuprinzător de programe de consolidare a abilităților pentru companiile participante în vederea asigurării livrării unor servicii de apă și de canalizare durabile tuturor.

 

The Danube Learning Partnership unites the national water utility associations of the Danube region to offer a comprehensive set of capacity building programs to participating utilities to enable sustainable water and wastewater services for all.