Kosovo

map-kosovo

Në Prishtinë është mbajtur Punëtoria Përgatitore e Programit Plani i Sigurisë së Ujit

Në Prishtinë është mbajtur Punëtoria Përgatitore e Programit Plani i Sigurisë së Ujit

Me datën 29 & 30 Gusht 2019 SHUKOS në bashkëpunim me Z.Christian Plohberger trajner i program WSP(Water Safety Plan) dhe ekipën e të trajnuarve nga Kosova për këtë program kanë mbajtur punëtori dy ditore në Prishtinë ku ekipa e trajnerëve të SHUKOS-it kanë pasur mundësin të zhvillojnë një “kurs të parë” bazuar në njohurit që kanë marrë gjatë trajnimit për këtë program.

 

>>>

Workshopi i Dytë Benchmarking i HUB-it Kosovë & Shqipëri për vitin 2019 “Fillimi i Fazës së V-të në një Platform të re”

Workshopi i Dytë Benchmarking i HUB-it Kosovë & Shqipëri për vitin 2019 “Fillimi i Fazës së V-të në një Platform të re”

Më 27 Qershor 2019 është mbajtur në Prishtinë Workshopi i dytë Benchmarking i HUB-it Kosovë & Shqipëri për vitin 2019 për fillimin e fazës së pestë. Pjesëmarrës në takim ishin Kompanit Rajonale Ujësjellëse nga Kosova dhe Shoqërit Ujësjellës dhe Kanalzime nga Shqipëria pjesëmarrës të Programit Benchmarking .

>>>

Vizita e Menaxherit të Projektit “Menaxhimi i Aseteve - Shërbime Këshillimore për vendet e Evropës Juglindore” dhe përfaqësuesit të kompanisë Hydro-Comp në Prishtinë

Vizita e Menaxherit të Projektit  “Menaxhimi i Aseteve - Shërbime Këshillimore për vendet e Evropës Juglindore” dhe përfaqësuesit të kompanisë Hydro-Comp në Prishtinë

Menaxheri i Projektit  “Menaxhimi i Aseteve - Shërbime Këshillimore për vendet e Evropës Juglindore” dhe përfaqësuesi i kompanisë Hydro-Comp konsulent për të punuar në sistemin EDAMS bënë një vizit dy ditore me 5 dhe 6 Qershor 2019 në Kosovë për të parë punën e cila është bërë deri tani nga të tri KRU-të që janë përfituesi të këtij projekti.

>>>

HUB-i Shqipfolës mbajti Workshipin Final për Përmbylljen e Ciklit të Katërt Benchmarking

HUB-i Shqipfolës mbajti Workshipin Final për Përmbylljen e Ciklit të Katërt Benchmarking

Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit Kosovë (SHUKOS) dhe Shoqata Ujësjellës Kanalizimi Shqipëri (SHUKALB) organizuan Workshopin Final për  përbylljen e ciklit të katërt HUB-it Benchmarking për Kosovë &Shqipëri i vlerësuar si programi i parë që tejkaloj kufijtë administrativë të të dy shteteve Kosovë & Shqipëri duke nxitur kështu një bashkëpunimi për të krahasuar shërbimet e ujësjellës dhe kanalizimeve së pari me vetveten e më pas edhe me vendet e tjera pjesëmarrëse në këtë program.

>>>

Workshopi Benchmarking i Hub-it shqip folës për Kosovë & Shqipëri i parapriu Konferencës së Përbashkët Ballkanike

Workshopi Benchmarking i Hub-it  shqip folës për Kosovë & Shqipëri i parapriu Konferencës së Përbashkët Ballkanike

Më 7 Nëntor 2018 Hubi shqip-folës mbajti workshopin rajonal për Benchmarking i cili i parapriu punimeve të Konferencës së Përbashkët Ballkanike të gjashtë me radhë që u organizua nga Shoqata e Ujësjellës Kanalizimeve të Kosovës (SHUKOS) dhe Shoqata e Ujësjellës Kanalizimeve të Shqipërisë (SHUKALB) mbajtur në Tiranë, Shqipëri. Pjesëmarrës në takim ishin kordinatorët nga shoqërit ujësjellëse pjesëmarrëse në Hub-in shqip-folës si dhe përfaqësues të IAWD-së dhe kordinatori i Hub-it Rajonal të Danubit.

Qëllimi kryesor i këtij Workshpi ishte diskutimi i Draft Raporteve të ushtrimit Benchmarking 2017 dhe mësimi nga praktikat e të tjerëve për të përmirësuar performancën e vet shoqërive ujësjellëse por edhe performancën e përbashkët  të Hub-it  në ushtrimin e radhës Benchmarking.

>>>

Partneriteti i Studimit të Danubit (D-LeaP) bashkon shoqatat kombëtare ujësjellës kanalizime të rajonit të Danubit për të ofruar një gamë programesh gjithëpërfshirëse për ndërtimin e kapaciteteve për shoqëritë ujësjellës kanalizime pjesëmarrëse për të mundësuar shërbime të qëndrueshme për ujë dhe kanalizime për të gjithë.